Puntúa de l'1 al 5 els següents aspectes de les noves seccions.
Pregunta 1 2 3 4 5
Disseny del nou entorn
Facilitat d’ús
Utilitat de les gestions que pots realitzar
Impressió general

Consideracions en relació amb la tramitació d’IITs abans de l’aplicació obligatòria del nou Codi d’Accessibilitat

Imatge: 
© Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)

El 30 de novembre de 2023 es va publicar al DOGC el Decret 209/2023, pel qual s’aprovava el Codi d'Accessibilitat de Catalunya, que va entrar en vigor l'1 de març de 2024. El nou Codi, que deroga el vigent (D. 135/1995), respon a la necessitat de desplegament de la Llei 13/2014 d'Accessibilitat de Catalunya.

Casuística nou Codi d’Accessibilitat amb l’Informe d’Idoneïtat Tècnica de Barcelona - IIT
És important tenir en compte que, en el cas de Barcelona, previ a la sol·licitud de llicència, comunicat o autorització, cal obtenir l'IIT (Informe d'Idoneïtat Tècnica). Per garantir que els expedients puguin ser tramitats a l’Ajuntament de Barcelona abans de l'1 de setembre de 2024, us recomanem planificar adequadament els següents terminis de revisió i tramitació dels projectes:

· Termini de tramitació de l'IIT al COAC: Assegureu-vos de sol·licitar l'IIT amb suficient antelació per completar el procés abans de la data límit.

· Temps per a la validació del pagament: Si el tràmit es paga mitjançant transferència bancària, tingueu en consideració el temps necessari per a la validació del pagament per evitar retards.

Planifiqueu amb suficient antelació la revisió i tramitació dels vostres projectes per assegurar que es compleixen tots els requisits abans del termini establert. El nostre servei de revisió tècnica estarà obert durant el mes d'agost, però és recomanable anticipar-se per evitar qualsevol imprevist.

Per a qualsevol dubte o consulta, podeu adreçar-vos a iit.bcn@coac.cat.


Terminis i disposicions transitòries d’aplicació 1 de setembre de 2024
Recordem que, per a les sol·licituds de llicències i autoritzacions, comunicats d’obres i altres tràmits administratius assimilables que s’hagin tramitat a l’Ajuntament abans de l’1 de setembre de 2024, es podrà seguir aplicant la normativa anterior (D.135/1995, TAAC...).

Per a les sol·licituds de llicències i autoritzacions, comunicats d’obres i altres tràmits administratius assimilables que es tramitin a l’Ajuntament a partir de l’1 de setembre de 2024 caldrà aplicar el nou Codi d’Accessibilitat (sempre que el projecte no s’hagi visat abans de l’entrada en vigor del Decret segons la disposició addicional primera).

Els projectes visats abans de l’entrada en vigor del Decret (1 de març de 2024) es regeixen per la normativa aplicable en el moment del visat, sempre que la sol·licitud de llicència corresponent, el comunicat d'obres o l'inici de la tramitació administrativa que correspongui s'hagi tramitat en un termini de fins a dotze mesos des de l'entrada en vigor d'aquest Decret (fins a l'1 de març de 2025).

Més informació

L'OCT presenta les novetats del nou Codi. Recupereu el vídeo i la presentació
Des de la OCT s’han organitzat diverses jornades tècniques explicant els canvis més rellevants de la norma pel que fa a l’edificació, amb l'objectiu de facilitar-ne el seu coneixement. També s’ha posat a disposició dels col·legiats el vídeo i la presentació en PDF. Trobareu aquest material al Mapa de Continguts de la pàgina web de l'OCT, a l’apartat de documentació informativa sobre accessibilitat. És necessari estar loginat.
 

2/07/2024
Tornar