Sol·licitud d'Incorporació al COAC

Per Sol·licitar col·legiació al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya cal aportal la següent documentació:• Resguard Escola Tècnica Superior d’Arquitectura

Plantilles i fitxes

Informació per col·legiar-se

  Informació per col·legiar-se 

Documents informatius

QUOTES 2022

Drets d'incorporació, quotes i tram complementari per l'any 2022.

Documents informatius

Solicitud de incorporación al COAC

Para Solicitar colegiación al Colegio de Arquitectos de Cataluña hace falta aportar la siguiente documentación:• Resguardo Escuela Técnica Superior de Arquitectura

Plantilles i fitxes

Información colegiación título fuera UE

Procedimiento para la colegiación de arquitectos con títulos expedidos fuera de la Unión Europea.

Documents informatius

L'ARQUITECTE I LA PROPIETAT HORITZONTAL

 És una realitat que les comunitats de veïns tenen, per si mateixes, moltes necessitats, a les que els arquitectes poden donar resposta.

Documents reconeguts

Solicitud colegiación título fuera UE

SOLICITUD DE COLEGIACIÓN DE ARQUITECTOS CON TÍTULOS NO EXPEDIDOS EN ESTADOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Plantilles i fitxes

Altres destacats

 

Destacats sobre el tema

Solicitud colegiación título dentro UE prestación servicios

COMUNICACIÓN DE PRESTACIÓN OCASIONAL O TEMPORAL DE SERVICIOS DE ARQUITECTOS PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

Plantilles i fitxes

Plec de condicions tècniques generals

Aplicació web que permet generar en word un plec de condicions tècniques ajustat a les partides del teu projecte.

Aplicacions

Instruccions d'ús i manteniment

Aplicació per generar en word les instruccions d'ús i manteniment

Aplicacions

Model d'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

Aplicació per generar el Model d'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut (febrer 2016). En data juny 2021, s’ha fet una revisió per a un ús no sexista del llenguatge

Aplicacions

Pàgines